f, f+, G+, blogger, .....

Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017

Τα Μετά το ΠΑΣΟΚ… Κέρατα, η Δημοκρατική Συμπαράταξη και ημείς!

ΑΛΑΡΓΑ! Μετά την διάλυση του ΠΑΣΟΚ,
κυκλοφορούν αχινοί, καταπράσινοι... αχινοί και καταπράσινα... Κέρατα!
– εμείς τσαλαπατάμε τους αχινούς, για να περπατήσει η ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΙΣ και ξοφλάμε τα Κέρατα, φορώντας τα! 
 Οι... ημίΘεοι και οι Τιτάνες επιστρέφουν! Ξαναπήραν την Έξωθεν Εντολή και επιστρέφουν για να υπογράψουν ένα ακόμη Συμβόλαιο (στο πόδι) και να αποσώσουν τον καθημαγμένο Ελληνικό Λαό!

Και το ΑΜΚουΑ να μας χαρίσετε. Και αυτό θα το χρειαστούμε για την αποπληρωμή!

Να μας ζήσει η "Δημοκρατική Συμπαράταξις"!
Φαίνεται από μακριά ότι και αυτή είναι Προϊόν Επιφοιτήσεως! Ο Τρίτος Δρόμος για τον Σοσιαλισμό δεν τελειώνει ποτέ! 
Αλλά, δεν πρέπει να αδικήσουμε κανέναν!
Η Ε. Οργάνωση του ΠΑΣΟΚ έγινε... Θεσμός!
Κάποτε ήταν το... Πολίτευμα της χώρας!
Ήταν το... Άγιο Πνεύμα του Ελληνισμού!
Ήταν η… Αριστερά της Αριστεράς!
Ήταν το αριστερό α… α… αντί βαρο μιάς κοψο μεσιασμένης Δεξιάς!
Ήταν το… Άγιο Δισκοπότηρο ενός ταλαίπωρου, ευκολόπιστου και αξιολύπητου Λαού!
Με την Δημοκρατική Συμπαράταξη,
παρ' όλα ταύτα,
και με αρχηγό τον ΠαπαΘόδωρο τον Πατρινό,
"Έτοιμοι για νέες συγκινήσεις,
και για νέα Κόλπα,
θα είμαστε από το Χινόπωρο!"
– δεν αλλάζουμε τα χούγια μας, εμείς! –
– Γεράσαμε. Την κατακτήσαμε και την Σοφία
αλλά μας γοητεύει και η... Ροζουλία!
Άσε που μας ξαναφούντωσε κι η... Εφηβεία!–
– είπεν ο Ίστωρ, ο Μόρτης! –
               

Κυριακή, 25 Ιουνίου 2017

Μία Σαρκοφάγος του... Τουταγχαμόν με Εικονογράμματη και Παλαιογραμμική επιΓραφή! – Αρχ. Αίγυπτος, 2η χιλιετία π.Χ. –

του Κ. Ι. ΜΠΟΥΖΑΝΗ
Ίστορος-Διδασκάλου της Εικονογράμματης και Παλαιογραμμικής Γραφής

   Δεν υπάρχουν Μυστήρια σε αυτόν τον Κόσμο. Μπροστά από κάθε "Μυστήριο" καμαρώνει η ΑΓΝΟΙΑ και η ΑΦΕΛΕΙΑ και η Βασίλισσα των όχλων και των λαών, η ΒΛΑΚΕΙΑ μας (όλα με κεφαλαία και με… περικεφαλαία!), που με ασυγχώρητη ευλάβεια, εκστασιασμένες μας αποθαυμάζουν. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ και μόνοι σας.
 Προσοχή, όμως! Γιά να προσεγγίσουμε την σκοτεινή αρχαιότητα πρέπει να περάσουμε την ΑρχαιοΕλληνική Πύλη. 
 Φωνάζει η ΑρχαιοΕλληνική Πύλη με την καρκινική επιγραφή: 
"ουΔείΣ αΛλόΦωΝος ειΣίΤω"
Εάν, λοιπόν, μιλάτε τα Ελληνικά, συνεχίστε. 
Πρωτίστως, αναγκαίο είναι και απαραίτητο να παρακολουθήσετε μία σειρά απλών ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΕΩΣ από το ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ μας


THE TEXT IN ENGLISH
ΣώΜαΤοΣ ΤιΜών ΛιΜήΝ ειΜί.
-I am body’s container for events of honors.-
ΣήΜα ειΜί ΤιΜών Του ΤόΚου Του ηΛίου Τε ΣΣεού (θ)
-I am coffin for events of honors to the Sun’s and God’s son-
άΝαξ αυΤός Τε ΠοιΜήν άΜωΜος ΣΣεός (θ)
-(He was) King and Shepherd,  immaculate  God-
Λαού εΛών άΣΤεως άΣΠιΛος, ΤέΛειος Τε ΣΣεός (θ)
-Peoples's of marshlands’s City immaculate, perfect and God-
άΝαξ αυΤός Τε ΠοιΜήν, ΤέΛειος Τε ΣΣεός (θ)
-(He was) King and Shepherd, perfect and God-
Νούς εΛεήΜων, ίΣΤωρ άΝαΣΣ (ξ)
-(was) a merciful mind, wise King-

ήΛιος ή ηΛίου άΣΤεως ειΜί
-I’m citys Sun or Im of  Sun of city

άΣΤεως άΜωΜος ηΓεΜών
-immaculate  King of City-
[Help us for a better translation to english]
Για την ανάγνωση χρησιμοποιήσαμε Στοιχεία-Γράμματα από  


Κατεβάστε - Μελετήστε - Διαδώστε το
Ένα βήμα στην προσέγγιση του Κώδικα Επιγραφής-Αναγνώσεως
των Θεϊκών Οδηγών-Διδασκάλων του Ανθρώπινου Γένους.

Εμείς, εδώ, θα διδάξουμε την Κοινή Εικονογράμματη & Παλαιογραμμική Γραφή.

– Μερικές υποθέσεις της Ανθρωπότητος είναι καθαρά Ελληνικές υποθέσεις,
είπε ο Προφύτης! –
(Προφύτης = ο Προφυτεύων,
ο καλλιεργών το έδαφος για την φύτευση, ο Υπονομευτής)

A... Tutankhamun’s Sarcophagus with Eikonogrammati and Palaeogrammiki inscription! – Ancient Egypt, 2nd millennium BC! –

by BOUZANIS K. 
Knower-Teacher of  Eikonogrammati and Palaeogrammiki Scripture

There are not Mysteries in this World! In front of every "Mystery" stands proudly the IGNORANCE and the NAIVETY and the Queen of mobs and peoples, our STUPIDITY (with capitals and with... helmet!), those which with unforgiving reverence, ecstatics, consider us.

READ with us.
Beware, though! In order to approach the dark antiquity we must cross the Ancient Greek Gate.
The Ancient Greek Gate shouts with the cancer inscription:
ουΔείΣ αΛλόΦωΝος ειΣίΤω
If you speak Greek, keep going.

    Above all, it is indispensable and necessary to attend a series COURSES of READING from our READING BOOK:
THE TEXT IN ENGLISH
ΣώΜαΤοΣ ΤιΜών ΛιΜήΝ ειΜί.
-I am body’s container for events of honors.-
ΣήΜα ειΜί ΤιΜών Του ΤόΚου Του ηΛίου Τε ΣΣεού (θ)
-I am coffin for events of honors to the Sun’s and God’s son-
άΝαξ αυΤός Τε ΠοιΜήν άΜωΜος ΣΣεός (θ)
-(He was) King and Shepherd,  immaculate  God-
Λαού εΛών άΣΤεως άΣΠιΛος, ΤέΛειος Τε ΣΣεός (θ)
-Peoples's of marshlands’s City immaculate, perfect and God-
άΝαξ αυΤός Τε ΠοιΜήν, ΤέΛειος Τε ΣΣεός (θ)
-(He was) King and Shepherd, perfect and God-
Νούς εΛεήΜωνίΣΤωρ άΝαΣΣ (ξ)
-(was) a merciful mind, wise King-

ήΛιος ή ηΛίου άΣΤεως ειΜί
-I’m citys Sun or Im of  Sun of city

άΣΤεως άΜωΜος ηΓεΜών
-immaculate  King of City-

                                             [Help us for a better translation to english]

Download - Peruse - Spread this:

" The CoMMon oF WRiTiNG-ReaDiNG SySTeM oF aNCieNT SPeeCH "
A step in the approach of Code of Inscription-Reading
of the godlike Drivers-Teachers of the Human Genous.

 We, here, will teach Eikonogrammati & Palaeogrammiki Scripture.

Some affairs of Humanity is purely Greek affairs,
 – said the Prophytis! 
 [Profytevo = I am preparing  the soil to make the planting or, figuratively, to write the... history!
Prophytis = Who cultivates the soil for the planting,  Underminer.]